Jaké jsou hlavní přednosti olejů a maziv Molykote

Zajišťují ochranu před zadřením nebo zatavením šroubového spoje v průběhu montáže. Zároveň brání destruktivní formě demontáže šroubových spojů. Mazivo řady D, G a Multiliss má pozitivní vliv na ochranu povrchu součástek před abrazivním poškozením.

Ložisková maziva
Prodlužují životnost valivých ložisek, která jsou zatížena extrémními tlaky, a která pracují za vysokých teplot. Některé speciální přípravky molykote M55 Plus, FS, BR a BG do mazacích olejů zaručují vyšší odolnost vůči chemickým látkám, zejména syntetickým rozpouštědlům. Brání tak degradaci maziv ložisek vlivem působení agresivních chemických činidel, která se v jejich blízkosti vyskytují.

barevné plechovky

U kluzných ložisek z plastu prodlužují životnost snížením koeficientu tření a eliminují hlučnost celého zařízení. Do kluzných kovových ložisek se používá tuhé mazivo typu PG pro zátěž pod vysokým tlakem, častým problémem těchto druhů ložisek bývá předčasné opotřebení, vznik důlků, úbytek materiálu vlivem styku kov na kov.

Kluzná vedení
Produktová řada tuků BR2 s pomocným úpravným mazivem G-Rapid Plus zajišťuje ochranu proti poškození kovových povrchů, brání jejich vzájemnému zadrhávání a snižuje koeficient tření. Maziva Longterm chrání před vymýváním kluzných vedení vodou a chrání je před korozí. Molykote Longterm W2 zároveň chrání před vibrační korozí. U valivých lineárních vedení nahradí tenký film přípravku Molykote DX a 3402 C klasická olejová maziva, čímž se řeší problémy se znečištěním povrchů součástí a jejich okolí.

Ozubená kola
Pro ocelová ozubená kola, která se nachází v uzavřených převodech, se používají tuhá maziva G Rapid Plus, která snižují opotřebení povrchu soukolí, brání vzniku rýh, důlků, a nerovností povrchu. Soukolí pak pracuje v optimálním režimu. Pro plastová ozubená kola je určen produkt Molykote PG a YM.

drahé mazivo

Řetězy
Ocelové řetězy podléhají často extrémním zátěžím a pro tyto účely jsou optimální disperze M 30, nebo tekutá maziva CO 220, případně tuky MKL-N. U extrémně namáhaných součástí a vysokých rychlostí řetězů jsou vhodná právě tuková maziva s vysokou přilnavostí a odolností vůči odstřikování.

Tvarové spoje
Proti zadrhávání a předčasnému opotřebení chrání spoje přípravky D 321 R, Longterm 2 Plus, prostřednictvím montážní pasty a domazáváním ložiskovými tuky. Zároveň je spoj zabezpečen proti korozi a vibrační korozi.